Fisa de autoevaluare-evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de administrator financiar (contabil) în învăţământul preuniversitar