Cine este online

Avem 169 vizitatori și nici un membru online

Login

Visitors Counter

5013414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
389
709
4271
441937
6445
17967
5013414

Your IP: 18.207.240.230
2020-07-11 19:45

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4307/2020

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4307/2020

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 438/2020

Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020

M.Of.Nr.438 din 25 mai 2020                                       Sursa Act:Monitorul Oficial

ORDIN Nr.4307
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei

nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea

examenului de bacalaureat national - 2020

   Avand in vedere:
   – prevederile art. 77 alin. (5) si ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
   – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
   – prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare;
   – prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative,in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

   Art. I. - Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 734 din 6 septembrie 2019, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc 13 noi alineate, alineatele (5)-(17), cu urmatorul cuprins:
   (5) Pentru examenul de bacalaureat national - 2020 se considera centru de examen unitatea de invatamant la care sau inscris cel putin 30 de candidati proveniti din seria curenta si/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unitatile de invatamant care asigura urmatoarele conditii:

  a) permit organizarea salilor de examen astfel incat in fiecare sala sa fie repartizati candidatii cu respectarea distantei de minimum 2 metri unul fata de altul stanga/dreapta - fata/spate;
   b) salile de examen si salile in care isi desfasoara activitatea comisia din centrul respectiv se afla, de regula, in aceeasi cladire;
   c) salile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo;
   d) indeplinesc conditiile prevazute in Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul de bacalaureat national nr. 591 din 9.03.2020.
   (6) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti nominalizeaza, pana la data de 8 iunie 2020, centrele de examen dintre unitatile de invatamant care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (5) si centrele zonale de evaluare, precum si unitatile de invatamant arondate acestora si transmite spre aprobare lista acestora in format electronic, pana la aceeasi data, Comisiei Nationale de Bacalaureat si Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie.
   (7) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste prin decizie a inspectorului scolar general, pana la data de 9 iunie 2020, componenta nominala a comisiei de bacalaureat de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice si digitale din fiecare unitate de invatamant liceal care are clase de final de ciclu de invatamant, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
   (8) Persoanele de contact/informaticienii/Cadrele didactice cu abilitati de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare in calitate de secretari sau de membri si care administreaza baza de date, sunt desemnati de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti cel mai tarziu pana la data de 15 iunie 2020.
   (9) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste in sedinta publica realizata in sistem de videoconferinta, prin tragere la sorti, componenta comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cu exceptia presedintilor si a persoanelor de contact.
   (10) Tragerea la sorti a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare se realizeaza din lista aprobata de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti. Lista se alcatuieste la nivel judetean/al municipiului Bucuresti din listele transmise inspectoratelor scolare de catre unitatile de invatamant, pana la data de 12 iunie 2020. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc sa participe la examenul de bacalaureat national si care nu sunt in situatie de incompatibilitate prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national si nici nu au fost sanctionate disciplinar pentru fapte savarsite in sesiunile anterioare de examen.
   (11) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti aproba lista cadrelor didactice care vor participa la tragerea la sorti cu cel mult 7 zile inainte de inceperea examenului.
   (12) Componenta comisiilor se consemneaza intr-un proces-verbal, in care se mentioneaza si reprezentantii societatii civile care au participat la tragerea la sorti in sistem de videoconferinta.
   (13) Numarul candidatilor inscrisi intr-o comisie de examen reprezinta numarul candidatilor din seria curenta si/sau din seriile anterioare din unitatea de invatamant, la care se adauga cei din seriile anterioare repartizati de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (5).
   (14) Pentru unitatile de invatamant - centre de examen care au un numar de candidati mai mare decat numarul de locuri din salile de examen proprii, conform prevederilor alin. (5) lit. a), comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide arondarea acestora la cea mai apropiata comisie de examen dintr-o unitate de invatamant care dispune de spatii suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat.
   (15) Centrele zonale de evaluare se organizeaza pentru minimum 500 de candidati si maximum 1.000 de candidati.
   (16) Organizarea de centre zonale de evaluare sub sau peste efectivul prevazut de prezentul ordin se poate face, in cazuri justificate, cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, in urma unei cereri motivate, transmise de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti la Comisia Nationala de Bacalaureat.
   (17)  Elevii aflati in izolare, elevii confirmati pozitiv COVID-19 si cei cu diferite afectiuni cronice care au un risc crescut de infectie si de a dezvolta complicatii asociate infectiei COVID-19 sustin probele examenului national de bacalaureat 2020 conform unei proceduri speciale elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii.
   2. La articolul 3, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
   (7) Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se realizeaza conform unei metodologii realizate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie si aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
   3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 5. -
Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, si cu Instructiunile nr. 29.791 din 20.05.2020 referitoare la organizarea si desfasurarea probelor examenului de bacalaureat sustinut de absolventii sectiilor speciale germane din Romania la disciplinele aflate in responsabilitatea partii romane, in anul scolar 2019-2020.
   4. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   (3) Pentru candidatii care provin de la specializarile/ calificarile autorizate provizoriu, echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se fac in cadrul comisiei de bacalaureat pentru recunoasterea si echivalarea competentelor lingvistice si digitale de la nivelul unitatii de invatamant la care sunt arondati candidatii, de catre o subcomisie care isi va desfasura activitatea in unitatea de invatamant de unde provin acesti candidati, in care vor fi inclusi obligatoriu profesori din aceasta unitate.
   5. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
   (5) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide arondarea la centrele de examen din propriul judet/municipiul Bucuresti si a unor candidati proveniti atat din seria curenta, cat si din seriile anterioare, care au finalizat studiile liceale intr-o unitate de invatamant din alt judet/municipiul Bucuresti, astfel incat acestia sa poata sustine examenul intr-o unitate de invatamant din apropierea locuintei. In aceste situatii, elevul depune solicitarea la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti din judetul/municipiul Bucuresti in care doreste sa sustina probele examenului de bacalaureat. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti comunica aprobarea atat candidatului, cat si unitatii scolare de provenienta, care are obligatia de a transmite documentele candidatului la centrul de examen unde acesta a fost arondat.
   6. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   (2) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica realizata in sistem de videoconferinta, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor reprezentative ale elevilor, ai organizatiilor reprezentative la nivel national ale parintilor si reprezentanti ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale. Sedinta publica, realizata in sistem de videoconferinta, poate fi inregistrata.
   (3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact si informaticienii, sunt selectate din alte unitati de invatamant decat cele din care provin candidatii arondati centrelor. Pentru examenul national de bacalaureat - 2020, supravegherea probelor scrise este asigurata, pentru fiecare sala de examen, de minimum un asistent.
   7. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 12. - (1) Candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice contestatii completeaza, semneaza si depun/ transmit prin mijloace electronice o declaratie-tip in care mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. In cazul candidatului minor, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/ reprezentantii legali ai acestuia. Comisia de examen informeaza candidatii cu privire la modalitatile de transmitere electronica (adresa de e-mail, pagina web etc.) prin afisare pe usa fiecarei sali de examen.
   8. La articolul 14, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   Art. 14. - (1) Rezultatele examenului de bacalaureat national se fac publice prin afisare la avizier si postare pe pagina de internet a unitatii de invatamant.
   (2) Informatiile ce contin datele de identificare a candidatilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul examenului de bacalaureat national, care se afiseaza atat in format letric, la avizierul unitatilor de invatamant/centrelor de examen, cat si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si Cercetarii, a inspectoratelor scolare si a unitatii de invatamant, sunt urmatoarele: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele candidatului, unitatea de invatamant de provenienta, judetul, promotia, forma de invatamant absolvita, specializarea, rezultatul/notele obtinut/obtinute la fiecare proba de examen sustinuta sau echivalata, media generala, rezultatul final: «reusit»/«respins»/«neprezentat»/«eliminat din examen».
   (3) Stergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si Cercetarii, a inspectoratelor scolare si a unitatilor de invatamant a informatiilor mentionate la alin. (2) se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 ani de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant - centre de examen a acestor informatii se realizeaza pentru o perioada de o luna de la data afisarii.
   9. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. -
Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii au obligatia aplicarii intocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securitatii igienico-sanitare a elevilor si a intregului personal implicat in desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020 comunicate de catre Comisia Nationala de Bacalaureat.
   Art. III. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abroga.
   Art. IV. - Directia generala invatamant preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Directia minoritati, Directia generala economica, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. V. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie

   Bucuresti, 21 mai 2020.
   Nr. 4.307.

ANEXA
(Anexa nr. 1

la Ordinul nr. 4.950/2019)

CALENDARUL
examenului de bacalaureat national - 2020

   3-10 iunie 2020                 Inscrierea candidatilor
   11-17 iunie 2020                Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale
   22 iunie 2020                   Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
   23 iunie 2020                   Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
   24 iunie 2020                   Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
   25 iunie 2020                   Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
   30 iunie 2020                   Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12,00
   30 iunie 2020                   Depunerea contestatiilor in intervalul orar 16,00-20,00
   1 iulie 2020                    Depunerea contestatiilor in intervalul orar 8,00-12,00
   1-4 iulie 2020                  Rezolvarea contestatiilor
   5 iulie 2020                    Afisarea rezultatelor finale   3-10 iunie 2020                 Inscrierea candidatilor
   11-17 iunie 2020                Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale
   22 iunie 2020                   Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
   23 iunie 2020                   Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
   24 iunie 2020                   Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
   25 iunie 2020                   Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
   30 iunie 2020                   Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12,00
   30 iunie 2020                   Depunerea contestatiilor in intervalul orar 16,00-20,00
   1 iulie 2020                    Depunerea contestatiilor in intervalul orar 8,00-12,00
   1-4 iulie 2020                  Rezolvarea contestatiilor
   5 iulie 2020                    Afisarea rezultatelor finale

 

   NOTA:
   La solicitarea justificata a comisiilor de bacalaureat judetene/Comisiei de Bacalaureat a Municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba, in situatii exceptionale, sustinerea probei/probelor scrise pe baza subiectului de rezerva, dupa caz, in dupa-amiaza aceleiasi zile sau dupa finalizarea ultimei probe scrise prevazute in prezenta anexa, prelungirea perioadei de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor. De asemenea, in functie de evolutia pandemiei COVID-19, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba modificarea Calendarului examenului de bacalaureat national - 2020.

Căutare

Minicalendar

Iulie 2020
LMMJVSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031