ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3020/2022

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Ajutor umanitar

M.O. 62/2022

Ordin privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2022

M.Of.Nr.62 din 20 ianuarie 2022 

 

ORDIN Nr. 3020
privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui

ajutor financiar in vederea achizitionarii de

calculatoare pentru anul 2022

   Avand in vedere:
   – prevederile Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – Referatul nr. 998/DGIP din 23.12.2021 de aprobare a proiectului de Ordin privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2022, in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile ulterioare,

 

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.


   Art. 1. - Se aproba Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2022, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala invatamant universitar, Directia generala economica, Directia generala infrastructura, Directia generala juridica si control duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  1. Ministrul educatiei,
    Gigel Paraschiv,
    secretar de stat

 

   Bucuresti, 10 ianuarie 2022.
   Nr. 3.020.

 

ANEXA


CALENDARUL
pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii

de calculatoare pentru anul 2022


Activitati

Termen de realizare

Stabilirea si numirea comisiilor judetene, a comisiilor din unitatile si institutiile de invatamant

pana la 1 aprilie

Depunerea cererilor si dosarelor cu actele doveditoare

pana la 14 aprilie

Efectuarea anchetelor sociale si evaluarea cererilor de catre comisiile din unitatile si institutiile de invatamant, impreuna cu comisiile de ancheta sociala

2-20 mai

Centralizarea cererilor la Comisia centrala prin intermediul portalului dedicat

23-30 mai

Afisarea pe portalul Ministerului Educatiei a listei nominale a beneficiarilor, aprobata prin ordin de ministru

3 iunie

Afisarea in fiecare unitate de invatamant a listei beneficiarilor

3 iunie

Depunerea contestatiilor

6-10 iunie

Rezolvarea contestatiilor

13-17 iunie

Afisarea rezultatului contestatiilor in fiecare unitate de invatamant

17 iunie

Afisarea pe portalul Ministerului Educatiei a listei finale a beneficiarilor, aprobata prin ordin de ministru

15 iulie

Achizitia bonurilor valorice de catre Ministerul Educatiei si distribuirea catre inspectoratele scolare/universitati

25 iulie-12 august

Eliberarea bonurilor valorice catre beneficiari

16-31 august

Achizitionarea de calculatoare

16 august-14 octombrie

Depunerea copiilor dupa facturi si dupa procesele-verbale de predare-primire de catre elevi si studenti

16 august-17 octombrie

Depunerea de catre operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor dupa facturi si dupa procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeteana, respectiv la comisiile din institutiile de invatamant superior; inregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat

16 august-28 octombrie

Decontarea catre operatorii economici

22 august-18 noiembrie