Cine este online

Avem 315 vizitatori și nici un membru online

Login

Visitors Counter

5085120
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
856
808
1664
515646
25233
29069
5085120

Your IP: 18.208.202.194
2020-09-28 19:48

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3125/2020

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3125/2020

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Educatie nationala

M.O. 87/2020

Ordin privind structura anului scolar 2020-2021

M.Of.Nr.87 din 6 februarie 2020                                   Sursa Act:Monitorul Oficial

ORDIN Nr.3125
privind structura anului scolar 2020-2021

   Avand in vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

   Art. 1. - (1) Anul scolar 2020-2021 incepe la data de 1 septembrie 2020, se incheie la data de 31 august 2021 si are 34 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2020-2021 incep la data de 14 septembrie 2020. 
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se stabilesc urmatoarele:

   a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are 32 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 4 iunie 2021;
   b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 11 iunie 2021;
   c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a) si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri.
   Art. 2. - Anul scolar 2020-2021 se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
   Semestrul I are 17 saptamani de cursuri dispuse in perioada 14 septembrie 2020 - 29 ianuarie 2021.
   Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marti, 22 decembrie 2020.
   In perioada 26 octombrie-1 noiembrie 2020, elevii claselor din invatamantul primar si copiii din grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
   Vacanta de iarna - miercuri, 23 decembrie 2020 - duminica, 10 ianuarie 2021.
   Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021.
   Vacanta intersemestriala - sambata, 30 ianuarie 2021 - duminica, 7 februarie 2021.
   Semestrul al II-lea are 17 saptamani de cursuri dispuse in perioada 8 februarie-18 iunie 2021.
   Cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021.
   Vacanta - vineri, 2 aprilie 2021 - duminica, 11 aprilie 2021.
   Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021.
   Vacanta - vineri, 30 aprilie 2021 - duminica, 9 mai 2021.
   Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021.
   Vacanta de vara - sambata, 19 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care incep cursurile anului scolar 2021-2022.
   Art. 3. - In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
   Art. 4. - Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare marcheaza prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie 2020 - Ziua internationala a educatiei.
   Art. 5. - (1) Programul national „Scoala altfel“ se va desfasura in perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant. 
   (2) Intervalul aferent programului „Scoala altfel“ nu va coincide cu perioada in care se sustin lucrarile scrise semestriale (tezele).
   (3) Pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal se pot organiza activitati de instruire practica in saptamana dedicata programului „Scoala altfel“.
   Art. 6. - Lucrarile scrise semestriale (tezele) se sustin, dupa ce se parcurge programa scolara, cu cel putin 3 saptamani inainte de finalizarea semestrului.
   Art. 7. - Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, de regula, in perioada vacantelor de primavara, conform calendarului olimpiadelor nationale scolare.
   Art. 8. - (1) In situatii obiective, cum ar fi calamitati naturale, intemperii, epidemii, alte situatii exceptionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Recuperarea cursurilor suspendate in conditiile alin. (1) nu se poate realiza in perioada vacantelor scolare.
   Art. 9. - Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei si cercetarii.
   Art. 10. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 11. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie

   Bucuresti, 29 ianuarie 2020.
   Nr. 3.125.

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5576/2011

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5576/2011

Modificat(a)

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 768/2011

Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

M.Of.Nr.768 din 1 noiembrie 2011

ORDIN nr. 5576
privind aprobarea Criteriilor generale de

acordare a burselor elevilor din invatamantul

 preuniversitar de stat

   In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,
   in temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,


   ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.


   Art. 1. - Se aproba Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala economic, finante, resurse umane, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul educatiei, cercetarii,

 tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

   Bucuresti, 7 octombrie 2011.
   Nr. 5.576.

ANEXA
 

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor elevilor din

invatamantul preuniversitar de stat

Capitolul I
Dispozitii generale

   Art. 1. - Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
   Art. 2. - Acordarea burselor mentionate la art. 1 reprezinta o forma de sprijin material, vizand atat protectia sociala, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina.
   Art. 3. - (1) Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (2) Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.
   Art. 4. - Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


Capitolul II
Criterii generale de acordare a burselor

  

   Art. 5. - Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, numite in continuare burse, sunt: burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social.
   Art. 6. - (1) Bursele de performanta se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:

   a)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS;
   b)s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile internationale;
   c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.
   (2) Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si lista competitiilor/

concursurilor pentru care se acorda bursele de performanta mentionate la alin.(1) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.
   (3) Bursele de performanta obtinute in baza prevederilor alin. (1) se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1).
   (4) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare intr-un semestru este mai mica de 10.
   Art. 7. - Bursele de merit si bursele de studiu se acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, in functie de rezultatele obtinute la invatatura.
   Art. 8. - (1) Bursele de merit se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:

   a)au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional;
   b)au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de MECTS;
   c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.
   (2) Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acorda incepand cu semestrul al II-lea pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional.
   (3) Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor.
   (4) Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si a competitiilor/

concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, pentru care se acorda bursele de merit mentionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.
   (5) Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acorda pe perioada anului scolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c).
   (6) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10.
   Art. 9. - (1) Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care indeplinesc simultan conditiile: au media generala peste 7,00 si nota 10 la purtare in semestrul anterior celui in care se acorda bursa.
   (2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei si in situatia scolara a elevilor.
   Art. 10. - Bursele de studiu se acorda incepand cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional.
   Art. 11. - Bursele de ajutor social se acorda elevilor, la cerere, in functie de situatia materiala a familiei sau a sustinatorilor legali.
   Art. 12. - (1) Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar si sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei.
   (2) Pot pastra bursa elevii promovati si cu nota 10 la purtare.
   Art. 13. - Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat:
   a)orfani de ambii parinti sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar;
   b)elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu;
   c)elevi proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii:

   1. nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
   2. nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, in zonele montane.

   Art. 14. - Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
   Art. 15. - (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru.
   (2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia suplimentara pentru copii.
   Art. 16. - (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o data pe an, si elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie nu depasesc 75% din salariul minim net pe economie.
   (2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevazute la art. 13.
   (3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Capitolul III
Dispozitii finale


   Art. 17. - Bursele se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificarii profesionale si pe perioada pregatirii practice.
   Art. 18. - (1) Un elev nu poate primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o mai mare perioada de timp.
   (2) Prin exceptie de la alin. (1), elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit.
   (3) Elevii care se incadreaza in prevederile alin. (2) si care au dreptul sa primeasca atat bursa de performanta, cat si bursa de merit, trebuie sa opteze pentru una din acestea, putand sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau acordata pentru o perioada de timp mai mare.
   Art. 19. - Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare pentru elevii prevazuti la art. 13, in urmatoarele situatii:
   a)elevilor care au promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la o singura disciplina de invatamant si au media anuala 10 la purtare;
   b)absolventilor invatamantului gimnazial care fac dovada ca au fost admisi in liceu/

invatamant profesional, cursuri cu frecventa, intr-o unitate de invatamant preuniversitar de stat;
   c)elevilor declarati repetenti din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
   Art. 20. - (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.
   (2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite, studiile efectuate in strainatate, precum si accesul la burse din alte surse.

Nr.crt

Numele și prenumele

Unitatea de invatamant

Vacanța de primăvară

Vacanța de vară

1

Balea Adel

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

 

20.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 23.07.2020, 24.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020

2

Balogh Janos

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

16.04.2020, 21.04.2020

26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

3

BÁNTÓ ERZSÉBET

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

7.04.2020, 8.04.2020

24.06.2020, 25.06.2020, 26.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

4

Barbolovici Ioana

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020

5

Bartus Gyongyver

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

8.04.2020, 9.04.2020

22.06.2020, 23.06.2020, 24.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

6

Bonczidai Francisc

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

24.06.2020, 25.06.2020, 26.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

7

Bone Edina Katalin

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

8.04.2020, 15.04.2020

23.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020, 14.07.2020, 15.07.2020, 16.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020

8

Boros Eliza-Enikő

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

15.04.2020, 16.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 19.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

9

Boros Magda

Scoala Primara Ilosvai Selymes Peter Ilisua

9.04.2020, 10.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

10

CHIȘ ANCA

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

11

Chivu Mircea

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

12

Crecan Claudiu Dan

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

13.04.2020, 14.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020

13

Cristea Lucretia

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

18.06.2020, 19.06.2020, 26.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

14

Csoka Erzsebet Monika

Scoala Primara Ilosvai Selymes Peter Ilisua

9.04.2020, 10.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

15

Csoka Judit

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 30.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

16

Czondi Csilla

Scoala Primara Ilosvai Selymes Peter Ilisua

9.04.2020, 10.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

17

Damian Veronica

Scoala Gimnaziala Nr.2 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

22.06.2020, 23.06.2020, 24.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

18

Dari Erika

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

19

David Alexandra Ionela

Scoala Gimnaziala Nr.2 Sarmasag

14.04.2020, 15.04.2020

17.06.2020, 18.06.2020, 19.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 17.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020, 20.08.2020, 21.08.2020

20

Deac Niculina Daniela

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

15.04.2020, 16.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

21

Dobrai Katalin

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

22

Erdei Erzsebet

Gradinita cu PN Nr.1 Sarmasag

9.04.2020, 10.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

23

FEHERVARI ECATERINA

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

15.04.2020, 16.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

24

Gal Gyöngyvér

Gradinita cu PN Lompirt

14.04.2020, 15.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

25

Gellinek Ildiko

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

13.04.2020, 14.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

26

Goga Alina Florica

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

27

Gombos Alina

Gradinita cu PN Nr.2 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

28

Gorgan Andreea

Scoala Gimnaziala Nr.2 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

29

Gorgan Florica

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

30

Gorgan Marin Ioan

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

31

Horvath Iosif

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

22.06.2020, 23.06.2020, 26.06.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

32

Ilyes Lajos

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

33

Katona Edith Enikő

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

34

Keresztes-Andre Mónika

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

16.04.2020, 21.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

35

Kiss Melinda

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

36

Kocsis Gabriella

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

9.04.2020, 10.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

37

Kocsis Ilona Melinda

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

38

Kocsis Tünde

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

7.04.2020, 8.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

39

Kupas Erno

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

40

Kupás Mónika

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

7.04.2020, 8.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

41

Kupas Tibor

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

42

Laszlo Mihaly

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

43

MAK TUNDE ANNAMARIA

Gradinita cu PN Nr.2 Sarmasag

16.04.2020, 21.04.2020

26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

44

Marton Hajnalka

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

15.04.2020, 16.04.2020

24.06.2020, 25.06.2020, 26.06.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 13.07.2020, 14.07.2020, 15.07.2020, 6.08.2020, 7.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020

45

Mercea Claudia

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

46

Molnar Judith

Gradinita cu PN Nr.1 Sarmasag

15.04.2020, 16.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

47

Nagy-Szabó Kinga-Ibolya

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

48

Onica Andrea

Scoala Gimnaziala Nr.2 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

49

Orosz Andrea

Gradinita cu PN Lompirt

15.04.2020, 16.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

50

Puscas Silvia

Scoala Gimnaziala Nr.2 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

51

Sajtos Anita- Ibolya

Gradinita cu PN Ilisua

9.04.2020, 10.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

52

Savin Mihaela-Ioana

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

18.06.2020, 19.06.2020, 26.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

53

Solyom Tunde

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

8.04.2020, 9.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

54

Süle Melinda

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

15.04.2020, 16.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 19.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

55

Szabó Éva

Scoala Gimnaziala Ady Endre Lompirt

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

56

Szasz Monika

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

9.04.2020, 10.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

57

Szekely Csaba

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

58

Székely Ilona Hajnalka

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

7.04.2020, 8.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 20.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 23.07.2020, 24.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

59

Széri Vivien-Annamária

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

15.04.2020, 16.04.2020

24.06.2020, 25.06.2020, 26.06.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

60

Toth Emese

Gradinita cu PN Ilisua

9.04.2020, 10.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

61

Tóth Emese

Gradinita cu PN Nr.3 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

62

Tóth Tímea

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

7.04.2020, 8.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

63

Urs Alin Daniel

Scoala Gimnaziala Nr.2 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

64

Varga Elisabeta

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

65

Varga Klementina Monika

Gradinita cu PN Nr.1 Sarmasag

9.04.2020, 10.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 9.07.2020, 10.07.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020

66

VERES ELISABETA

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

15.04.2020, 16.04.2020

15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 1.07.2020, 2.07.2020, 3.07.2020, 6.07.2020, 7.07.2020, 3.08.2020, 4.08.2020, 5.08.2020, 6.08.2020, 7.08.2020

67

VIRGIL VOICHITOIU

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag

6.04.2020, 7.04.2020

17.06.2020, 24.06.2020, 1.07.2020, 7.07.2020, 8.07.2020, 15.07.2020, 22.07.2020, 5.08.2020, 12.08.2020, 19.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020

Clasa a XII-a A – R

 Perioada: 3.06.- 28.06.2019

(excepţie făcând zilele în care se desfăşoară Competenţele lingvistice şi digitale )

Ora

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

8-9

-

-

 

-

 

-

Biologie

prof.Szilagyi Emese

9-10

Matematică  XIIAr

prof.Savin Mihaela

 

Limba română XIIAr

prof.Gorgan Florica

 

-

-

Biologie*

prof.Szilagyi Emese

10-11

Limba română XIIAr

prof.Gorgan Florica

 

 

Matematică  XIIAr

prof.Savin Mihaela

Matematică  XIIAr

prof.Savin Mihaela

-

Biologie*

prof.Szilagyi Emese

11-12

Matematică  XIIAr

prof.Savin Mihaela

 

Limba română XIIAr

prof.Gorgan Florica

Limba română XIIAr

prof.Gorgan Florica

 

-

-

 

Clasa a XII-a A – M

 Perioada: 3.06.- 28.06.2019

(excepţie făcând zilele în care se desfăşoară Competenţele lingvistice şi digitale )

 

Ora

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

8-9

-

-

 

-

-

-

9-10

Matematică  XIIA m

prof. Kupas Erno

 

 

 

-

 Limba maghiară

XII m

prof.Szekely Hajnal

10-11

 

Limba română XIIAm

prof Goga Alina

 

Matematică  XIIA m

prof. Kupas Erno

-

Matematică  XIIA m

prof. Kupas Erno

11-12

 

Limba română XIIAm

prof Goga Alina

Biologie            XIIAm

prof.Bartus Gyongyver

Biologie            XIIAm

prof.Bartus Gyongyver

 

-

Limba română XIIAm

prof Goga Alina

 

12-13

Limba maghiară

XIIA m

prof.Szekely Hajnal

Limba maghiară

XIIA m

prof.Szekely Hajnal

Biologie            XIIAm

prof.Bartus Gyongyver

-

Limba română XIIAm

prof Goga Alina

13-14

-

Matematică  XIIAm

prof.Kupas Erno

-

-

-

Căutare

Minicalendar

Septembrie 2020
LMMJVSD
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930