Raport privind sancţiunile elevilor (preaviz de exmatriculare, exmatriculare)