1. Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru fochist
  2. INSTRUCŢIUNI PROPRII SPECIFICE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - BIROURI
  3. INSTRUCŢIUNI PROPRII SPECIFICE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ATELIERE  ŞCOALARE

  4. INSTRUCŢIUNI PROPRII SPECIFICE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ DOMENII DE ACTIVITATE - MUNCITORI

  5. PLAN DE PREVENIRE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT

  6. PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 2022-2023
  7. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI de SĂNĂTAEA ŞI SECURITATEA MUNCII ANUL ŞCOLAR 2022-2013

  8. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND APLICAREA NORMELOR  DE PROTECTIE A ELEVILOR IN CADRUL ACTIVITATILOR DESFASURATE IN AFARA UNITATII – PRACTICA ELEVILOR LA AGENTII ECONOMICI

  9. Raport asupra activităţii Comisiei de Securitatea şi Sănătatea Muncii pentru anul şcolar 2021-2022

  10. TEMATICA PENTRU EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI  INTRODUCTIV GENERAL