header3


ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3054/2022

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 78/2022

Ordin privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022.

M.Of.Nr.78 din 26 ianuarie 2022                              Sursa Act:Monitorul Oficial

  

 

ORDIN Nr. 3.054
privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii

clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului

 national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022

 

 

 

   In baza prevederilor art. 77 alin. (5) si ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

 

 

   Art. 1. - (1) Se aproba organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor nationale si cu scopul de a optimiza rezultatele obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
   (2) Simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se organizeaza pentru elevii claselor a VIII-a.
   (3) La simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national participa elevii claselor a XII-a si a XIII-a seral/frecventa redusa.
   Art. 2. - Se aproba Calendarul simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si al simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, prevazut in anexa nr. 1.
   Art. 3. - (1) Disciplinele la care se organizeaza simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2021-2022 sunt: limba si literatura romana, limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna), matematica.
   (2) Lista continuturilor pentru simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2021-2022 este prevazuta in anexa nr. 2.
   Art. 4. - (1) Disciplinele la care se organizeaza simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat 2022 sunt: limba si literatura romana, limba si literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale), matematica, istorie, fizica, chimie, biologie, informatica, geografie, logica, argumentare si comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.
   (2) Lista continuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat in anul scolar 2021-2022 este prevazuta in anexa nr. 3.
   Art. 5. - Desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, se realizeaza in baza unei proceduri care va fi comunicata inspectoratelor scolare.
   Art. 6. - (1) Rezultatele obtinute de elevi la simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si la simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, sunt analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant in care s-au desfasurat aceste simulari, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii unor masuri pentru imbunatatirea performantelor scolare.
   (2) Notele obtinute la simularile nationale nu se trec in catalog. Prin exceptie, la solicitarea scrisa a elevului, notele obtinute la simularile nationale pot fi trecute in catalog.
   Art. 7. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul - Directia minoritati, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.  

   Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 9. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 1. Ministrul educatiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  

   Bucuresti, 21 ianuarie 2022.
   Nr. 3.054.

  

ANEXA Nr. 1

  

 

CALENDARUL
simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a

si al simularii probelor scrise ale examenului national

de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022

 

 

 1. a) Simulare evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a
     4 aprilie 2022 Limba si literatura romana - proba scrisa
     5 aprilie 2022 Matematica - proba scrisa
     6 aprilie 2022 Limba si literatura materna - proba scrisa

   14 aprilie 2022 Afisarea rezultatelor

 1. b) Simulare probe scrise ale examenului national de bacalaureat
     28 martie 2022 Proba E) a) - proba scrisa - Limba si literatura romana
     29 martie 2022 Proba E) c) - proba scrisa - proba obligatorie a profilului
     30 martie 2022 Proba E) d) - proba scrisa - proba la alegere a profilului si specializarii
     31 martie 2022 Proba E) b) - proba scrisa - Limba si literatura materna
     14 aprilie 2022 Afisarea rezultatelor


ANEXA Nr. 2

  

LISTA
continuturilor pentru simularea evaluarii nationale pentru

absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2021-2022

  

     
 

DISCIPLINA

CONTINUTURI

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Domeniul de continut: Elemente de constructie a comunicarii
• constructii impersonale; constructii cu pronume reflexive; constructii incidente;
• realizari prepozitionale ale unor functii sintactice: completiva directa, completiva indirecta si completiva prepozitionala.

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA pentru scolile si sectiile cu predare in limba maghiara

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Domeniul de continut: Elemente de constructie a comunicarii
• exprimarea coordonatelor actiunii - locutiunea adverbiala;
• exprimarea emotiilor si a sunetelor din natura - aplicativ: interjectia predicativa.

 

MATEMATICA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Domeniul de continut: Algebra
Subdomeniul: Functii
• Reprezentarea si interpretarea unor dependente functionale prin tabele, diagrame si grafice
• Functii de forma   f (x) = ax + b , unde a si b sunt numere reale, graficul acestor functii, reprezentarea si interpretarea geometrica a graficului acestor functii, lecturi grafice
Domeniul de continut: Geometrie
Subdomeniul: Corpuri geometrice
• Perpendicularitate: plane perpendiculare; unghi diedru, unghi plan corespunzator diedrului; unghiul a doua plane; teorema celor trei perpendiculare
• Arii si volume ale unor corpuri geometrice: piramida regulata (cu baza triunghi echilateral sau patrat), prisma dreapta (cu baza triunghi echilateral sau patrat)

 

LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA RROMANI MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA SARBA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA SLOVACA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA UCRAINEANA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021

 

LIMBA SI LITERATURA ITALIANA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA CROATA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

  

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA
continuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului

national de bacalaureat in anul scolar 2021-2022

   

     
 

DISCIPLINA

CONTINUTURI

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VlII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021.

 

MATEMATICA
programa M_mate-info

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Inele si corpuri
• Inel, exemple: inele numerice  inele de matrice
• Corp, exemple: corpuri numerice  p prim
• Morfisme de inele si corpuri
Integrala definita
• Calculul integralelor de forma  grad Q ≤ 4 prin metoda descompunerii in fractii simple

 

MATEMATICA
programa M_st-nat

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Inele si corpuri
• Inel, exemple: inele numerice  inele de matrice
• Corp, exemple: corpuri numerice  p prim
Integrala definita
• Calculul integralelor de forma   grad Q ≤ 4 prin metoda descompunerii in fractii simple

 

MATEMATICA
programa M_tehnologic

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Inele si corpuri
• Inel, exemple: inele numerice 

• Corp, exemple: corpuri numerice  p prim
Integrala definita
• Calculul integralelor de forma  grad Q ≤ 2

 

MATEMATICA
programa M_pedagogic

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Sisteme de ecuatii liniare
• Matrice inversabile din  Ecuatii matriceale
• Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare cu cel mult 3 necunoscute

 

ISTORIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, cu exceptiaurmatoarei secvente:
"D. RELATIILE INTERNATIONALE
1. Spatiul romanesc intre diplomatie si conflict in Evul Mediu si la inceputurile modernitatii.
2. Romania si concertul european; de la "criza orientala" la marile aliante ale secolului XX - cu exceptia aspectelor referitoare la faptele istorice desfasurate dupa 1920 din acest continut."

 

LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA ITALIANA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA CROATA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA SARBA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA SLOVACA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA UCRAINEANA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA TURCA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

FIZICA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

CHIMIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

INFORMATICA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

GEOGRAFIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

PSIHOLOGIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

SOCIOLOGIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

ECONOMIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

FILOSOFIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
• Teorii politice modeme si contemporane;
Cunoasterea:
• Forme de cunoastere si tipuri de adevar;
• Adevar si eroare.