ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5549/2021

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 1064/2021

Ordin privind structura anului scolar 2021-2022.

M.Of.Nr.1.064 din 5 noiembrie 2021                           Sursa Act:Monitorul Oficial

ORDIN Nr. 5.549
privind structura anului scolar 2021-2022

   Avand in vedere:
   – prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 91/2021 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatate publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2;
   – Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 94/2021 privind stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;


   – prevederile Ordinului ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, interimar, nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare;
   – prevederile Ordinului ministrului educatiei nr. 5.490/2021 privind instituirea unor masuri in invatamantul preuniversitar;
   – Referatul de aprobare nr. 773/DGIP din 4.11.2021 prin care se propune aprobarea Ordinului ministrului educatiei privind structura anului scolar 2021-2022,in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile ulterioare,

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

   Art. 1. - (1) Anul scolar 2021-2022 incepe la data de 1 septembrie 2021, se incheie la data de 31 august 2022 si are 34 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2021-2022 incep la data de 13 septembrie 2021.
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:

   a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are 32 de saptamani de cursuri, care se incheie la data de 27 mai 2022;
   b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri, care se incheie la data de 3 iunie 2022;
   c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a), si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri, care se incheie la data de 1 iulie 2022.
   Art. 2. - Anul scolar 2021-2022 se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
   – Semestrul I, din data de 13 septembrie 2021 si pana in data de 14 ianuarie 2022, inclusiv, cu urmatoarea structura:Cursuri - luni, 13 septembrie 2021 - vineri, 22 octombrie 2021
   Vacanta - sambata, 23 octombrie - duminica, 7 noiembrie 2021
   Cursuri - luni, 8 noiembrie 2021 - joi, 23 decembrie 2021
   Vacanta de iarna - vineri, 24 decembrie 2021 - duminica, 2 ianuarie 2022, pentru clasele din invatamantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal, respectiv vineri, 24 decembrie 2021 - duminica, 9 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din invatamantul prescolar si primar
   Cursuri - luni, 3 ianuarie 2022 - vineri, 14 ianuarie 2022, pentru clasele din invatamantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal, respectiv luni, 10 ianuarie 2022 - vineri, 14 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din invatamantul prescolar si primar
   – Semestrul al II-lea, din data de 17 ianuarie 2022 si pana in data de 10 iunie 2022, inclusiv, cu urmatoarea structura:Cursuri - luni, 17 ianuarie 2022 - joi, 14 aprilie 2022
   Vacanta de primavara - vineri, 15 aprilie 2022 - duminica, 1 mai 2022
   Cursuri - luni, 2 mai 2022 - vineri, 10 iunie 2022
   Vacanta de vara - sambata, 11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care incep cursurile anului scolar 2022-2023.
   Art. 3. - In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
   Art. 4. - In situatia suspendarii cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu se dispun in perioada vacantelor scolare.
   Art. 5. - Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei.
   Art. 6. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 7. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei nr. 3.243/2021 privind structura anului scolar 2021-2022, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 16 februarie 2021, cu modificarile ulterioare, se abroga.
   Art. 8. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Cimpeanu

   Bucuresti, 5 noiembrie 2021.
   Nr. 5.549.