header3


ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5359/2022

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 902/2022

Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2022-2023.

M.Of.Nr.902 din 13 septembrie 2022

 

 

ORDIN Nr. 5.359
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale

la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2022-2023

 

 

   In baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) si (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea si functionarea Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie,
   avand in vedere Referatul de aprobare nr. 2.936 din 30.08.2022,
   in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

 

   Art. 1. - Se aproba Calendarul de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2022-2023, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 1. Ministrul educatiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

 

 

   Bucuresti, 1 septembrie 2022.
   Nr. 5.359.

 

 

 

ANEXA

 

 

CALENDARUL
de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor

a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2022-2023

 

 

 1. Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
  Scris - Limba romana - 9 mai 2023
     Scris - Limba materna - 9 mai 2023
     Citit - Limba romana - 10 mai 2023
     Citit - Limba materna - 10 mai 2023
     Matematica - 11 mai 2023
     Scris-Citit - Limba romana pentru minoritatile nationale - 12 mai 2023
     2. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
     Limba romana - 16 mai 2023
     Matematica - 17 mai 2023
     Limba materna - 18 mai 2023
     3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:
     Limba si comunicare - 24 mai 2023
     Matematica si Stiinte ale naturii - 25 mai 2023