ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4759/2022

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 848/2022

Ordin privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2022-2023.

M.Of.Nr.848 din 30 august 2022                              Sursa Act:Monitorul Oficial

 

 

ORDIN Nr. 4.759
privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare

a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional

si tehnic preuniversitar in anul scolar 2022-2023

 

 

   In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   avand in vedere:
   – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
   – Referatul de aprobare nr. 2.108 DGIP din 10.08.2022, referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2022-2023,

   in baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

 

   Art. 1. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal organizat la scolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi noiembrie 2021-septembrie 2022, calificarile profesionale: subofiter de pompieri si protectie civila, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea septembrie 2022:


- inscrierea candidatilor:

8-9 septembrie 2022;

- desfasurarea probei practice:

10-13 septembrie 2022;

- desfasurarea probei scrise:

14 septembrie 2022;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa:

15 septembrie 2022;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa:

15-16 septembrie 2022;

- desfasurarea probei orale/proiectului de absolvire:

17-20 septembrie 2022;

- afisarea rezultatelor finale:

21 septembrie 2022.


   Art. 2. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal organizat la scolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi noiembrie 2021-octombrie 2022, calificarile profesionale: agent de politie, agent de politie de frontiera, subofiter de jandarmi - nivelul 5 de calificare, sesiunea octombrie 2022:


- inscrierea candidatilor:

13-14 octombrie 2022;

- desfasurarea probei practice:

15-19 octombrie 2022;

- desfasurarea probei scrise:

20 octombrie 2022;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa:

21 octombrie 2022;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa:

21-22 octombrie 2022;

- desfasurarea probei orale/proiectului de absolvire:

23-25 octombrie 2022;

- afisarea rezultatelor finale:

26 octombrie 2022.

 

   Art. 3. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2023:


- inscrierea candidatilor:

30 ianuarie-3 februarie 2023;

- desfasurarea probei practice:

6-7 februarie 2023;

- desfasurarea probei scrise:

8 februarie 2023;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa:

9 februarie 2023;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa:

10 februarie 2023;

- sustinerea proiectului:

13-14 februarie 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

15 februarie 2023.

 

   Art. 4. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal organizat la scolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi iunie 2022-aprilie 2023, calificarile profesionale: agent de politie, agent de politie de frontiera, subofiter de jandarmi, subofiter de pompieri si protectie civila, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea martie-aprilie 2023:


- inscrierea candidatilor:

23-24 martie 2023;

- desfasurarea probei practice:

25-29 martie 2023;

- desfasurarea probei scrise:

30 martie 2023;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa:

31 martie 2023;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa:

31 martie-1 aprilie 2023;

- desfasurarea probei orale/proiectului de absolvire:

2-4 aprilie 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

5 aprilie 2023.

 

   Art. 5. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor stagiilor de pregatire practica - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2023:


- inscrierea candidatilor:

8-10 mai 2023;

- desfasurarea probelor de examen:

15-16 mai 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

17 mai 2023.

 

   Art. 6. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2023:


- inscrierea candidatilor:

29 mai-2 iunie 2023;

- desfasurarea probelor de examen:

5-7 iunie 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

8 iunie 2023.

 

   Art. 7. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal militar - maistri militari, nivelul 5 de calificare, organizat in scolile militare de maistri militari si subofiteri ale Ministerului Apararii Nationale, sesiunea iunie-iulie 2023:


- inscrierea candidatilor:

1-16 iunie 2023;

- desfasurarea probei practice:

10-11 iulie 2023;

- afisarea rezultatelor la proba practica:

12 iulie 2023;

- desfasurarea probei scrise:

14 iulie 2023;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa:

14 iulie 2023;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa:

17 iulie 2023;

- sustinerea proiectului:

18-19 iulie 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

20 iulie 2023.

 

   Art. 8. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal militar - subofiteri, nivelul 5 de calificare, organizat in scolile militare de maistri militari si subofiteri ale Ministerului Apararii Nationale, sesiunea iunie-iulie 2023:


- inscrierea candidatilor:

12-30 iunie 2023;

- desfasurarea probei practice:

12-13 iulie 2023;

- afisarea rezultatelor la proba practica:

14 iulie 2023;

- desfasurarea probei scrise:

17 iulie 2023;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa:

17 iulie 2023;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa:

18 iulie 2023;

- sustinerea proiectului:

20-21 iulie 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

22 iulie 2023.

 

   Art. 9. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2023:


- inscrierea candidatilor:

20-23 iunie 2023;

- desfasurarea probei practice:

26-27 iunie 2023;

- desfasurarea probei scrise:

28 iunie 2023;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa:

29 iunie 2023;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa

29-30 iunie 2023;

- sustinerea proiectului:

3-4 iulie 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

5 iulie 2023.

 

   Art. 10. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2023:


- inscrierea candidatilor:

26-30 iunie 2023;

- desfasurarea probelor de examen:

3-7 iulie 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

10 iulie 2023.

 

   Art. 11. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal organizat la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna a Ministerului Justitiei, calificarea profesionala agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2023:


- inscrierea candidatilor:

2-4 august 2023;

- desfasurarea probei practice:

7-17 august 2023;

- desfasurarea probei scrise:

21 august 2023;

- corectarea lucrarilor scrise:

21-24 august 2023;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa:

24 august 2023, ora 12.00;

- depunerea contestatiilor la proba scrisa:

24 august 2023, interval orar 12.00-16.00;

- solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor dupa contestatii

24 august 2023, ora 20.00;

- sustinerea proiectului:

25-29 august 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

30 august 2023.

 

   Art. 12. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesionala „asistent medical generalist“, sesiunea iulie-august 2023:


- inscrierea candidatilor:

31 iulie-3 august 2023;

- desfasurarea probei practice:

4-8 august 2023;

- desfasurarea probei scrise:

9 august 2023;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa:

10 august 2023;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa:

10-11 august 2023;

- sustinerea proiectului:

16-17 august 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

18 august 2023.

 

   Art. 13. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului profesional si stagiilor de pregatire practica - nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2023:


- inscrierea candidatilor:

16-18 august 2023;

- desfasurarea probelor de examen:

21-22 august 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

23 august 2023.

 

   Art. 14. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica - nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2023:


- inscrierea candidatilor:

16-18 august 2023;

- desfasurarea probelor de examen:

21-22 august 2023;

- afisarea rezultatelor finale:

23 august 2023.

 

   Art. 15. - Absolventii din promotiile anterioare, indiferent de forma de invatamant absolvita, se pot prezenta pentru sustinerea examenelor de certificare a calificarii profesionale in oricare din sesiunile prevazute pentru anul in curs.
   Art. 16. - (1) In etapele examenelor de certificare a calificarii profesionale/de atestare a competentelor profesionale, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidatilor: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele vor fi publicate in forma anonimizata (coduri individuale).
   (2) Informatiile ce contin datele de identificare a elevilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul examenelor de certificare a calificarii profesionale/de atestare a competentelor profesionale, care se afiseaza in format letric la avizierul unitatilor de invatamant/centrelor de examen, sunt urmatoarele: codul individual alocat candidatului, judetul de provenienta, unitatea de invatamant de provenienta, promotie, forma de invatamant absolvita, profilul/domeniul/calificarea profesionala, rezultatul/notele obtinut/obtinute la fiecare proba de examen sustinuta, media generala, rezultatul final: „admis“/„respins“/„neprezentat“/„eliminat din examen“.
   (3) Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant/centrelor de examen a informatiilor mentionate la alin. (2) se realizeaza pe o perioada de o luna de la data afisarii.
   (4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.
   (5) Comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen afiseaza, atat la avizier, cat si pe usile salilor de examen, o nota de informare a persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal.
   Art. 17. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 18. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

  1. Ministrul educatiei,
    Gigel Paraschiv,
    secretar de stat

 

 

   Bucuresti, 22 august 2022.
   Nr. 4.759.