Raport privind sancţiunile elevilor (mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare)