Fisa de autoevaluare-evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţiile de bibliotecar, documentarist, redactor în învăţământul preuniversitar