Fisa de autoevaluare-evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de informatician